Yleistä

1. Pettu-Eerikki tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille mahdollisuuden tilata lounasruoka-annoksia sekä erikseen ilmoitettuja ruokatuotteita kotiinkuljetettuina (kotiruokapalvelu).

2. Annoksia koskevat tarkemmat tiedot mainitaan annosselosteessa, eri tuotteita koskevissa selosteissa sekä tämän sivuston ruokapalvelua koskevilla sivuilla.

3. Kotiruokapalvelu tarjotaan lähtökohtaisesti Kankaanpään kunnan alueella (jakoalue), Pohjois-Satakunnassa. Kotiruokapalvelun saatavuudesta muiden kuntien alueella on sovittava erikseen.

4. Kotiruokapalvelu toimii joka arkipäivä, ellei erikseen ole tässä palvelussa ilmoitettu. Kotiruokapalvelu ei toimi viikonloppujen ja juhlapyhien aikana, ellei tässä palvelussa tai muuta tiedotusvälinettä käyttäen ole toisin ilmoitettu.

5. Päivittäinen kotiruokapalvelun jakoaika on 10.00-12.00.

6. Pettu-Eerikki pidättää oikeuden muutoksiin koskien ruokalistaansa ruoan tarjonnasta johtuvista syistä. Lisäksi Pettu-Eerikki pidättää oikeuden jakoaikaansa koskeviin muutoksiin erityisen painavista syistä. Kaikista tämän kohdan muutoksista tiedotetaan asiakkaille ilman aiheetonta viivytystä.

Tilaaja

7. Tilaajan tekemä tilaus on peruutettavissa. Tilaus on peruttava viimeistään tilausta edeltävänä päivänä kello 15.00

8. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

9. Tilaaja vastaa  siitä, että annettu toimitusosoite on jakoalueella. Lisäksi tilaajan tulee toimittaa Pettu-Eerikille kaikki toimitukseen liittyvät tiedot, jotka ovat olennasia toimitukselle ja kotiruokapalvelun toimivuudelle.

 

Vastuuvapaus

10. Pettu-Eerikki ei vastaa käyttäjän antamista virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista aiheutuneista vahingoista tai kuluista asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

11. Pettu-Eerikki ei tuota tämän verkkosivun maksupalvelua. Pettu-Eerikki ei vastaa tämän sivuston maksupalvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

 

Oikeuspaikka

12. Tämän verkkosivun ja sen palveluihin, poislukien kolmannen tarjoamat palvelut, sekä kotiruokapalveluun liittyvät riidat ratkaistaan osapuolen välisin neuvotteluin.Mikäli osapuolet eivät tyydy neuvottelujen lopputulokseen, on riita ratkaistava Satakunnan käräjäoikeudessa, poislukien Kuluttajansuojalain (1978/38) pakottavia säännöksiä koskevat tilanteet.